Vilkår og betingelser for FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH og Four Artists Event GmbH ved Seaside Country Festival i Ferien- og Freizeitpark Weissenhäuser Strand

1. Anvendelsesområde og kontraktpartnere

Disse vilkår og betingelser er gyldige for køb af festivalbilletter inklusive indkvartering til Seaside Country Festival i Ferien- og Freizeitpark Weissenhäuser Strand. Festivalbilletter er sammensat af en koncertdel og en indkvarteringsdel. Kontrakten er indgået med FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH og Four Artists Event GmbH. Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG eller en anden (marketings-)partner vil ikke være part i kontrakten. (De kan kun tage imod ordrer på festivalbilletter og dagsbilletter til festivalen i en formidlende rolle for FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH og Four Artists Event GmbH og derefter videresende ordrene til FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH og Four Artists Event GmbH). Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG sælger festivalbillettene i FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH og Four Artists Event GmbH’s navn og på vegne af FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH og Four Artists Event GmbH.

2. Sprog

Sprogene i kontrakten er tysk og engelsk.

3. Tilbud og indgåelse af kontrakt

Individuelle festivalbilletter er tilgængelige, så længe forsyningen varer. Tilbuddene vedrørende Seaside Country Festival, der findes på webstedet www.seasidecountryfestival.de, er uforpligtende, med forbehold for ændringer og udgør ikke tilbud i juridisk forstand. Derudover er information, der gives mundtligt eller givet over telefon, ikke bindende. Relevant for indholdet af kontrakten vedrørende festivalbilletter er den skriftlige reservationsbekræftelse fra FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH og Four Artists Event GmbH, som sendes pr. post eller i en e-mail.

4. Billetter (adgangstilladelse)

Først når det fakturerede beløb er betalt i sin helhed, kan den skriftlige eller elektroniske reservationsbekræftelse give billetindehaveren gyldig adgang til koncerterne. Derudover giver bekræftelsen og en fuldstændig udfyldt nøgleregistrering også adgang til indkvarteringsordningen, når hele det fakturerede beløb er modtaget. Nøglerne til lejlighederne samt adgangstilladelsen skal afhentes i receptionen på Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG ved starten af festivalen.

5. Priser og betalingsvilkår for festivalbilletterne

De aktuelt viste priser på festivalbilletter på festivalhjemmesiden gælder pr. person og inkluderer allerede moms. Der er også et engangsgebyr på € 25,00 (inkl. moms) for booking pr. lejlighed. For eventuelle yderligere bookinger, fx VIP-opgraderinger eller ændringer af eksisterende reservationer, vil der blive opkrævet et bookinggebyr på € 19,00 (inkl. moms). Betalingen af festivalbilletter skal ske på konto. Betalingsfristen for den samlede billetpris er 14 dage fra modtagelsen af fakturaen.

Hvis reservationen modtages inden for 20 dage inden festivalen, forfalder det samlede beløb til betaling med det samme. I dette tilfælde anbefaler vi brugen af betalingsblanketten, som er vedlagt ordrebekræftelsen. Hvis denne blanket ikke er tilgængelig og i tilfælde af indenlandske online betalinger, bedes du overføre beløbet på kontoen til Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG i Volksbank: OH NORD EG; BIC (SWIFT-CODE) GENO DEF1NSH; IBAN: DE95 2139 0008 0000 515000. Skriv dit fakturanummer i feltet med angivelse af årsagen til betaling. Vi accepterer også telefonbooking med MasterCard og Visa-kreditkort.

Annullering af den indgåede kontrakt (kontrakten blev indgået ved forsendelsen af bookingsbekræftelsen pr. post eller e-mail) kræver forudgående skriftligt samtykke fra arrangørerne. Hvis samtykket ikke gives, skal den fulde bookede billetpris stadig betales, selvom kontraktpartneren ikke bruger eller kun delvist bruger tjenesterne i kontrakten. Den lovbestemte ret til tilbagetrækning (fx manglende overholdelse af en forpligtelse eller umulighed) forbliver upåvirket heraf.

Hvis en annullering godkendes skriftlig af arrangørerne, gælder følgende betingelser: Ved aflysning af kontrakten op til 42 dage før lejestart, vil der, foruden den på dette tidspunkt gældende og ikke-annullérbare billetpris (adgangsandel) pr. person, blive opkrævet et ekspeditionsgebyr på € 20,00 for aflysning af lejligheden/hotelværelset. I tilfælde af en senere afbestilling, op til 10 dage før lejestart, gælder et afbestillingsgebyr på 25%, og efter dette tidspunkt gælder et afbestillingsgebyr på 50% for lejlighedsdelen af kontraktbeløbet. Hvis kontraktpartneren ikke møder op eller rejser tidligt, har kontraktpartneren ikke krav på nogen kompensation for ubrugte lejedage. Lejeren nægtes udtrykkeligt retten til at bevise, at udlejer ikke har lidt skade på grund af manglende ankomst eller aflysning, eller at skaden er mindre end bøden for det betalte annulleringsgebyr eller den tilbageholdte leje.

6. Lejet indkvartering

Lejligheden, bungalowen eller hotelværelset (lejede objekt) stilles til rådighed i to nætter fra starten af festivalen på lejebasis. Ved ankomsten kan du anmode om din indkvartering fra senest kl. 15.00. Nøgler til de lejede lejligheder udleveres i receptionen imod levering af en nøglekvittering.

På afrejsedagen skal indkvartering stilles til rådighed inden kl. 12.00, og nøglen skal returneres til receptionen (der kan anmodes om undtagelse fra denne regel i receptionen ved ankomsten eller under opholdet - afrejse kan flyttes til kl. 14.00).

Lejeboligen lejes med komplet inventar i overensstemmelse med inventarlisten samt ét sæt sengetøj. Inventaret skal behandles med omhu. Skader, der er forårsaget i lejeperioden på lejede genstande, skal erstattes af lejeren uden bevis for skyld, og de værdiansættes til kostpris. Lejeren er ligeledes ansvarlig for skader, der er forårsaget af ledsagende rejsende.

Bestillinger af lejet udstyr accepteres uden forpligtelse. Prisfastsættelse af udstyr i henhold til de aktuelle prislister. Der er ingen krav på dette. Vi beklager at husdyr ikke er tilladt. Der kan gøres undtagelser for nogle typer lejligheder, der er tilgængelige efter anmodning.

Ud over de anførte omkostninger opkræver Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG en turistskat. Denne beregnes pr. person pr. nat, og den skal betales af alle gæster.

7. Lejeobjekt

Billetindehaveren og/eller lejeren af boligen er forpligtet til at overholde de gældende regler på de respektive institutioner i Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG (husregler, parkeringsbestemmelser, svømmebassinregler osv.). Ved at deltage i festivalen anerkender billetindehaveren reglerne, der er fastsat af arrangørerne, som bindende. Ved misbrug af lejeobjekterne som underudlejning, overbefolkning, forstyrrelse af privatlivets fred eller orden osv. samt manglende betaling af festivalbilletter eller dele deraf, kan kontrakten opsiges uden varsel.

8. Andet

Udlejer er ikke ansvarlig for tab eller skade på lejers ejendom, der er medbragt til festivalen, inklusive biler. Gæsten har selv eneansvar for kontanter og værdigenstande, der er efterladt i lejligheden eller på hotelværelset, og kan ikke rejse erstatningskrav mod udlejeren vedrørende tab, ødelæggelse eller skade på disse.

Der eksisterer ingen yderligere mundtlige aftaler.

På overnatningsstederne kan der forekomme forstyrrelser fra øvelser på den nærliggende “Truppenübungsplatz Putlos” eller (musikalsk) optræden indenfor rammerne af det officielle festivalprogram.

Under festivalen er støjforordning/nattero gyldig i alle boliger, hotelværelser og på offentlige veje på hele festivalpladsen mellem kl. 01.00 og kl. 08.00. Udelukket fra denne bestemmelse er steder, som er i brug indenfor det officielle festivalprogram. Enhver natlig uro (for eksempel fra andre festivaldeltagere) giver ikke deltagere ret til delvis refusion af det fakturerede beløb.

Både “Ferien- und Freizeitpark” og “Strandhotel” (strandhotel) er røgfri områder. Rygning er tilladt på de dertil indrettede rygeområder. Ved ulovlig rygning på overnatningsstederne vil der blive opkrævet et beløb svarende til rengøringsudgifterne.

Al information på hjemmesiden er givet uden garanti, og den kan ændres.

9. Aflysning

Programændringer kan opstå ved festivaler. I tilfælde af at en individuel artist (gruppe) aflyser, vil arrangørerne bestræbe sig på at få passende erstatninger ind. Deltagerne vil ikke få ret til erstatning på grund af aflysning af individuelle artister (grupper).

10. Arrangementets kapacitet

Det maksimale antal deltagere på de enkelte festivalsteder er begrænset af sikkerhedshensyn, og det vil blive håndhævet af ordensvagterne. Deltagerne får ikke ret til delvis refusion af det fakturerede beløb, hvis adgangen til festivalområdet midlertidigt ikke kan garanteres af sikkerhedshensyn.

11. I tilfælde af at arrangementet ikke kan gennemføres

Hvis arrangementet i sin helhed ikke kan afholdes, refunderes billetprisen og gebyret for forhåndsbestilling til gæsten ved præsentation af reservationsbekræftelsen og positiv identifikation af gæsten. Hvis arrangørerne er ansvarlige for at arrangementet ikke kan gennemføres, forbeholdes gæsten retten til at kræve erstatning for lidt skade foruden tilbagebetaling af købsprisen i henhold til punkt I. 2.

Hvis gennemførelse af arrangementet bliver umulig på et tidspunkt, hvor en del af arrangementet allerede er gennemført, gælder ovennævnte regler for den del af begivenheden, der er berørt af umuligheden. Fra starten af festivalen og efter at deltageren er flyttet ind i lejlighed/hotelrum er overnatningsdelen af billetprisen udelukket fra refusionen.

12. Regler for drikkevarer

Glas og flasker er ikke tilladt i “Galeria”. Fyldte drikkebægre (officielle festivalbægre) er tilladt i “Galeria” og på alle festivalstederne (teltscene, “Baltic”, “Rondell”, “Witthüs”).

13. Forbudte genstande på festivalstederne

Af hensyn til sikkerhed og orden samt for at undgå affald vil der blive foretaget et sikkerhedskontrol udført af sikkerhedstjenesten ved indgangen til festivalområdet. Det er forbudt at medbringe enkelte genstande (fx våben, narkotika osv.) på de forskellige steder. Den gyldige liste over forbudte genstande kan ses på festivalens hjemmeside her.

14. Billeder og lydoptagelser

Kun små kameraer og mobiltelefoner med kamerafunktion er tilladt på festivalstederne. Spejlreflekskameraer, kameraer med zoomlinser eller enhver form for videofunktion er forbudt. Videokameraer og lydoptagere af enhver art, såsom båndoptagere, MP3-optagere og diktafoner, er også forbudt. Arrangørerne kan nægte deltageren adgang til festivalstederne, medmindre denne er villig til at aflevere udstyret ved indgangen. Arrangørerne har ingen forpligtelse til at opbevare disse genstande.

15. Anvendelse af lyd- og billedoptagelser

Besøgende samtykker uigenkaldeligt til den frie brug af sit portræt og stemme til fotografier, direktesendinger, udsendelser og/eller optagelser af billeder og/eller lydoptagelser foretaget af arrangørerne, deres repræsentanter eller andre tredjeparter i forbindelse med arrangementet og den efterfølgende udnyttelse af materialet i alle nuværende og fremtidige medier (f.eks. i form af lyd- og videobærere samt digital distribution, fx via internettet).

16. Udelukkelse af deltagere

Hvis der er tungtvejende grund, især hvis en gæst begår forbrydelser (fx overfald, tyveri, narkotikahandel) eller afskydning af fyrværkeri på festivalstedet, er arrangørerne berettiget til at udelukke deltageren fra arrangementet. Hvis arrangørerne gør brug af denne ret til udelukkelse, mister billetten eller festivalarmbåndet sin gyldighed. Et krav om fornyet adgang og refusion af købsprisen er udelukket.

17. Hørelse og sundhedsproblemer

Arrangørerne er kun ansvarlige for hørelse og anden sundhedsskade, hvis de og deres stedfortrædere er skyldige i forsætlig eller grov uagtsomhed, eller hvis forpligtelse til forsigtighed er negligeret. Besøgende bør undgå at placere sig i umiddelbar nærhed af højttalerne; passende afspærringer skal overholdes. Ophold i umiddelbar nærhed af højttalere eller bag afspærringer sker på deltagerens eget ansvar. Brug af ørepropper anbefales stærkt, især tæt på scenerne.

18. Børn under 6 år

Børn fra 6 år og ældre skal have deres egne festivalbilletter for at deltage i festivalen. Børn under 6 år har fri adgang til “Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand”. Børn under 6 år må ikke tages med til festivalstederne under musikalske forestillinger.

Derudover bestemmes børn og unges deltagelse af forældrene og er baseret på den tyske lov om beskyttelse af unge. I henhold til den borgerlige lovbog (BGB) har forældrene pligt og ret til at tage sig af de mindreårige børn (under 18 år). I øvrigt gælder lovbestemmelserne i den tyske lov om beskyttelse af unge (JuSchG) under alle arrangementer. Vi anmoder ikke om personlige data fra børn og unge, indsamler dem ikke og deler dem ikke med tredjepart.

19. Håndtering af billetten

Når billetten er annulleret, kan den ikke længere overdrages. Kommerciel videresalg af billetter er ikke tilladt. Billetterne må ikke sælges privat til en pris, der er højere end den trykte billetpris, plus eventuelle påviste gebyrer, der opkræves ved køb af billetten. Endelig er brugen af billetter til lodtrækningsformål og/eller i forbindelse med konkurrencer udtrykkeligt forbudt. Overtrædelse af disse betingelser medfører tab af retten til adgang uden kompensation, det vil sige, at billettens gyldighed ophører, og arrangørerne har ret til at inddrage billetten uden refusion af indgangsgebyret.

I tilfælde af tab af indgangsbillet eller festivalbånd, som arrangørerne ikke er ansvarlige for, vil der ikke være nogen erstatning og ingen refusion af indgangsgebyret.

20. Kontraktforhold

Kontraktforholdet er reguleret af tysk lov.

Den 5. september 2019